Top

OSB´lerin Amaç ve Hedefleri

OSB´lerin Amaç ve Hedefleri

Sanayinin disipline edilmesi,


Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,


Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması,


Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,


Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi,


Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması,


Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi,


Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması olarak belirlenmiştir.

WhatsappWhatsapp