VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Sayın Sanayicilerimiz, Temiz Hava Eylem Planı (2020-2024), 11/09/2020 tarih ve 21 no’lu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile onaylanarak uygulamaya alınmıştır....

2020-899-Çer-Kaym-Umumi-Hafzıssıhha-Kararı-Hak-İndir İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır,