VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetler

İmar Durumu dilekçesine ulaşmak için tıklayınız…

Yapı Ruhsatı için istenen evraklara ulaşmak için tıklayınız…

Yapı Hakediş Kontrol Raporu için istenen evraklara ulaşmak için tıklayınız…

Yapı Kullanma İzin Belgesi için istenen evraklara ulaşmak için tıklayınız…

Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız…

Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı için istenilen belgelere ulaşmak için tıklayınız…

Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı için Uyum Taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız…