VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Boş Parsellerimiz

( OSB sınırları içerisindeki boş parseller OSB mülkiyetinde olmayıp, 3 sahıslara aittir.)

Ada / Parsel Alanı m2
1 162/18 19.773,80
2 166/02 39.885,80
3 269/15 2.946,00
4 278/19 2.646,00
5 282/04 2.286,00
6 282/05 2.707,00
7 283/02 6.977,00
8 283/03 61.027,00
9 283/10 9.696,00
10 283/11 6.571,00
11 284/03 4.381,00
12 285/11 2.504,00
13 286/01 2.952,00
14 329/07 13.307,00
15 330/08 10.780,00
16 472/15 10.711,00
17 522/01 65.597,80
18 522/02 40.000,00
19 522/03 72.000,00