VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

OSB’ lerin Amaç ve Hedefleri

» Sanayinin disipline edilmesi, 

» Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, 

» Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanması,

» Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, 

» Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, 

» Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, 

» Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, 

» Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması olarak belirlenmiştir.