VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

TEMİZ HAVA EYLEM PLANI (2020-2024)

Sayın Sanayicilerimiz,

Temiz Hava Eylem Planı (2020-2024), 11/09/2020 tarih ve 21 no’lu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile onaylanarak uygulamaya alınmıştır.

Sanayi Kuruluşlarının sorumlulukları dahilinde olan aşağıdaki bilgilerin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurumumuza e-posta ile bildirilmesini önemle rica ederiz:

1)    Yıl içerisinde kullanılan elektirik miktarı (kwh) ve diğer yakıtlar için (kömür(ton), doğalgaz (Sm3) vb. tüm yakıtlar için) ait miktar bilgisi,

2)   Yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş vb.) kaynaklarından üretilen enerji miktarı bilgisi,

3)   Tekstil Sektöründe faaliyet gösterip polyester veya polyester elastanlı kumaşların fikse işleminin yapıldığı Ram makinesi bacalarına filtre sistemini kurup devreye alan tesisler.