VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Aylar: Eylül 2020

2020-899-Çer-Kaym-Umumi-Hafzıssıhha-Kararı-Hak-İndir İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır,

Sayın Sanayicilerimiz, 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile Bölge sınırlarımız içinde yer alan tüm...