VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLlĞI Elazığ Depremi Yardım Kampanyası

Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem nedeniyle Tekirdağ Valiliği il Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce başlatılan “Elazığ Depremi Yardım Kampanyasına” ilişkin SMS numaraları ve Banka Hesap Numaralarını içeren liste ilişikte gönderilmiştir,
Komisyon Kararı;
l- Kesinlik|e 2.el eşya kabul edilmemesi ve Yardımların PoIisevi, Çerkezköy Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi odasında toplanmasına,
2- Kesinlikle nakdi yardım toplanmamaslna, nakdi yardım yapacakların
AFAD’ın belirlediği ilişikteki banka hesaplarına ve SMS’lere yönlendirilmesine karar verilmiştir.