VOSB

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi

Yıl: 2020

2020-899-Çer-Kaym-Umumi-Hafzıssıhha-Kararı-Hak-İndir İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır,

Sayın Sanayicilerimiz, 12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile Bölge sınırlarımız içinde yer alan tüm...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından pandemi sürecinde üretimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hazırlanmış olan, “Tedbir Al,...